ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Proceedings)

 1. 1.Κασαπίδου, Ε., Στεφανής, Φ., Παπαδόπουλος, Π., & Μητλιάγκα, Π. (2019). Ανάπτυξη καμπύλης βαθμονόμησης για τον προσδιορισμό της χημικής σύνθεσης παραδοσιακών χωριάτικων λουκάνικων με φασματοσκοπία εγγύς υπέρυθρου (NIR). Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνέδριου για το Κρέας και τα Προϊόντα του, Θεσσαλονίκη, σελ. 615-625.
 2.  
 3. 2.Αναστασάκης,  Χ.,  Μητλιάγκα,  Π.,  &  Κασαπίδου,  Ε.  (2019).  Ποιοτικός έλεγχος και διερεύνηση της συμμόρφωσης για ορθή επισήμανση, σε δημοφιλείς κατηγορίες προϊόντων με βάση το κρέας θερμικής επεξεργασίας της Ελληνικής αγοράς. Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνέδριου για το Κρέας και τα Προϊόντα του, Θεσσαλονίκη, σελ. 626-637.
 4. 3.Γεωργιάδου, Π., Κασαπίδου, Ε., Παπαδόπουλος, Β., Μητλιάγκα, Π., & Λαλάς, Σ. (2019). Πρωτεΐνες, λακτόζη, μέταλλα και βιταμίνες στο βουβαλίσιο γάλα. Τόμος Πρακτικών 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Τεχνολογίας Ζωικής Παραγωγής, Θεσσαλονίκη, σελ. 129-130.
 5.  
 6. 4.Γεωργιάδου, Π., Κασαπίδου, Ε., Παπαδόπουλος, Β., Μητλιάγκα, Π., & Λαλάς, Σ. (2019). Η σύνθεση των λιπαρών οξέων, η χοληστερόλη, και οι δείκτες υγείας αθηρογένεσης και θρομβογένεσης στο βουβαλίσιο γάλα. Τόμος Πρακτικών 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Τεχνολογίας Ζωικής Παραγωγής, Θεσσαλονίκη, σελ. 131-132.
 7.  
 8. 5.Ράγκος, Γ., Κασαπίδου, Ε., Παπαδόπουλος, Β., Μητλιάγκα, Π., & Γελασάκης,  Α.Ι. (2019). Συσχετίσεις των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών του πρόβειου γάλακτος με το σύστημα εκτροφής. Τόμος Πρακτικών 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Τεχνολογίας Ζωικής Παραγωγής, Θεσσαλονίκη, σελ. 133-134.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Abstracts)

 1. 1.Ράγκος, Γ., Κασαπίδου, Ε., Παπαδόπουλος, Β., Μητλιάγκα,Π., Παρίσης, Θ., & Γελασάκης, Α.Ι. (2018). Διερεύνηση της επίδρασης του συστήματος εκτροφής στην ποσότητα και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του πρόβειου γάλακτος σε εκτροφές της περιοχής Αμυνταίου. Πρακτικά 14ου Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη (Ηλεκτρονική Έκδοση).

ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Abstracts)

 1. 1.Charikleia Papadaki, Stavroula Giangou, Ioannis Tsakiris, Paraskevi Mitlianga. (2020). Study on the antioxidant and antimicrobal activity of Lavender (Lavandula Angustifolia) beverages. FOOD AND BEVERAGES 2020, 24-25 August 2020, London, UK (forthcoming).
 2.  
 3. 2.Charikleia Papadaki, Kleoniki Kesidou, Stergianni Dalamitra, Paraskevi Mitlianga. (2020). Preliminary report on antioxidant activity of spices commercialized in north Greece. . FOOD AND BEVERAGES 2020, 24-25 August 2020, London, UK (forthcoming).
 4.  
 5. 3.Dinkova Rada, Weber Fabian, Shikov Basil, Vardakas Alexios, Passon Maike,Schieber Andreas. Mihalev Kiril (2019). Polyphenols of Bulgarian oil-bearingRose (Rosa Damascena Mill.): recovery ant potential applications in foodindustry. 13th World Congress on Polyphenols Applications. September
 6. 30-October 1, 2019, Malta.

 1.