Τα μαθήματα του ΠΜΣ διδάσκονται δια ζώσης, με δυνατότητα διεξαγωγής της εκπαιδευτικής διαδικασίας έως και 35% με σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τα μαθήματα που διδάσκονται από Έλληνες καθηγητές λαμβάνουν χώρα Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο.

Τα μαθήματα που διδάσκονται από τους καθηγητές του Πανεπιστημίου της Βουλγαρίας διδάσκονται συνεχόμενα σε διάστημα 7-10 ημερών, απογευματινές ώρες.

Για το πρώτο εξάμηνο του ακαδ. Έτους 2020-202 και σύμφωνα με απόφαση της ΕΔΕ του ΠΜΣ τα μαθήματα θα διεξαχθούν ως εξής:

Θεωρίες: με σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Εργαστήρια: Δια ζώσης με ομαδοποίηση της εργαστηριακών ασκήσεων.

Πρόγραμμα διδασκαλίας

Το πρόγραμμα διδασκαλίας θα καθοριστεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής επιτυχόντων φοιτητών .

Τόπος διεξαγωγής των μαθημάτων:

Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστημιούπολη, Κοίλα Κοζάνης.