Γενικά για το ΠΜΣ

Το Διακρατικό/Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στον Ποιοτικό Έλεγχο Τροφίμων συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας Τροφίμων του Plovdiv της Βουλγαρίας.

Το ΠΜΣ είναι αυτοχρηματοδοτούμενο, και η έναρξη λειτουργίας του έχει οριστεί για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Η διάρκεια του ΔΠΜΣ που οδηγεί σε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (ΜΔΕ) θα είναι 4 εξάμηνα εκ των οποίων το 4ο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

Το πρόδρομο πρόγραμμα του ΠΜΣ λειτούργησε από το 2015 έως και το 2019 (τρεις κύκλοι σπουδών) σε συνδιοργάνωση του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (πρώην ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας) και του  Πανεπιστήμιου Τεχνολογίας Τροφίμων του Plovdiv της Βουλγαρίας.

Το Διακρατικό/Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στον Ποιοτικό Έλεγχο Τροφίμων συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας Τροφίμων του Plovdiv της Βουλγαρίας.

Το ΠΜΣ είναι αυτοχρηματοδοτούμενο, και η έναρξη λειτουργίας του έχει οριστεί για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Η διάρκεια του ΔΠΜΣ που οδηγεί σε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (ΜΔΕ) θα είναι 4 εξάμηνα εκ των οποίων το 4ο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

Το πρόδρομο πρόγραμμα του ΠΜΣ λειτούργησε από το 2015 έως και το 2019 (τρεις κύκλοι σπουδών) σε συνδιοργάνωση του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (πρώην ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας) και του  Πανεπιστήμιου Τεχνολογίας Τροφίμων του Plovdiv της Βουλγαρίας.