Έγκριση ίδρυσης Διεθνούς Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με το Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας Τροφίμων του Πλόβντιβ της Βουλγαρίας (University of Food Technologies, Plovdiv, Bulgaria, UFT-Plovdiv), με τίτλο «Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων»

Δείτε το ΦΕΚ πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο

https://food-quality.uowm.gr/wp-content/uploads/2020/07/ΦΕΚ.pdf